10 april: Bijeenkomst begeleid wonen

Foto GT Terschelling

Op woensdag 10 april om 19.30 uur is er in Ons Hol in Hollum een bijeenkomst over begeleid wonen. Op Ameland zijn er geen voorzieningen voor begeleid wonen. Of een dergelijke woonvorm gerealiseerd kan worden in onze gemeente is afhankelijk van de zorgbehoefte onder de Amelander bevolking, nu en in de toekomst. De gemeente Ameland komt graag in contact met ouders, familieleden en andere belangstellenden om samen de behoeften en wensen, voor nu en in de toekomst, te inventariseren. Gemeente Ameland nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst. Ook de ouders/verzorgers van jonge kinderen, waarbij het zelfstandig wonen nu nog niet aan de orde is, zijn van harte welkom. De gemeente hoopt op een goede opkomst om deze zorgbehoefte gezamenlijk goed in kaart te brengen. Aanmelden is gewenst en kan via gebiedsteam@ameland.nl.  

Bezoek Terschelling

Op vrijdag 1 maart bracht een afvaardiging van ouders van een kind met een beperking, Zorgcoöperatie Ameland en de gemeente Ameland een bezoek aan boerderij ‘De Jonge Jan’ op Terschelling. De Jonge Jan is een voorziening waar mensen met een beperking een ‘wennen aan wonen-traject’ kunnen volgen. Ook is er de mogelijkheid om zinvolle dagbesteding te volgen en zijn er vakantieverblijven voor gasten van buiten Terschelling.