26 maart: Training Meldcode

No fun

Op dinsdag 26 maart 2019 van 13.00 tot 16.00 uur organiseert de gemeente een training over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals. Zij hebben een persoonlijke uitnodiging gehad.

Tijdens deze training van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid komen de volgende onderdelen aan bod:

  • signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling
  • verbeterde Meldcode en afwegingskader
  • wat zijn de consequenties van de veranderingen in 2019?
  • route van Veilig Thuis

Meer informatie

Rika de Jong, coördinator Gebiedsteam Ameland
Telefoon: (0519) 555 555
E-mail: rdejong@ameland.nl