Bijeenkomst kinderen met autisme

Blue eyes girl

Op dinsdag 24 oktober 2017 vanaf 19.30 uur organiseert ‘Sport op basisscholen’ een voorlichting over kinderen met autisme binnen het bewegingsonderwijs en de (sport)vereniging. Deze bijeenkomst op basisschool ’t Ienster in Ballum, is voor (vak)leerkrachten, ouders/verzorgers, vrijwilligers bij de sportclubs en andere belangstellenden. De heer Andy van den Berg is gastspreker. Hij gaat niet alleen (kort) in op de theorie, maar geeft ook handvatten aan (vak)leerkrachten, begeleiders, ouders/ verzorgers en anderen die te maken hebben met kinderen met een autisme-spectrumstoornis.

Het is vooral belangrijk dat leerkrachten, maar ook al die vrijwilligers bij de (sport)clubs handvatten aangereikt krijgen om deze leerlingen in de groep mee te laten sporten. Bij de lessen bewegingsonderwijs, maar vooral bij de (sport)verenigingen. Ook ouders/ verzorgers die voor thuis handvatten willen krijgen, zijn van harte uitgenodigd!

Autisme is een stoornis die zich niet gemakkelijk laat omschrijven.... Daarom spreekt men vaak van autisme-spectrumstoornis (ASS). Naast klassiek autisme worden ook Asperger en PDD-NOS (Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified) tot ASS gerekend.

De autist bestaat echter niet, omgaan met deze leerlingen vraagt om maatwerk.

Daarom nodigen wij u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via martine.kienstra@sportfryslan.nl.