Leeftijdsgrens alcohol en tabak omhoog

Boete

Als een kind alcohol bij zich heeft in een openbare ruimte, kan hij of zij een boete krijgen. De politie of een toezichthouder van de gemeente kan deze boete uitdelen. Voor tabak geldt dat alleen verkopers strafbaar zijn als zij tabak aan jongeren onder de 18 jaar verkopen. Jongeren met tabak bij zich worden zelf niet strafbaar gesteld. 

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u kijken op www.nix18.nl. Wilt u tips over hoe u dat als ouder zelf kunt aanpakken, ook als uw kind al drinkt of rookt, kan dan op www.hoepakjijdataan.nl. 

Nuchtere Fries

Het programma 'Nuchtere Fries' richt zich in de provincie Fryslân op het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Platform Nuchtere Fries is een samenwerking van alle Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en Provincie Fryslân. Kijk voor meer informatie opplatform.nuchterefries.nl

Hulp nodig of vragen?