Nieuw op Ameland: bijeenkomsten ‘Jij en je baby’

Laugh

Bent u ouder(s) van een baby en hebt u vragen over de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw jonge spruit? Slaapt uw baby slecht en wilt u tips om hier mee om te gaan? Bent u benieuwd hoe u alle ballen in de lucht houdt na de komst van uw baby? Of wilt u ervaringen uitwisselen met andere ouders en een gezinscoach? Dan is de bijeenkomstenreeks ‘Jij en je baby’ wellicht interessant voor u.

“Het laagdrempelige opvoedprogramma ‘Jij en je baby’ bestaat uit vier interactieve bijeenkomsten voor ouders. Soms zitten ouders met de handen in het haar met opvoedkwesties die niet meteen thuishoren in de beroepshulpverlening. Bijvoorbeeld als ze een huilbaby hebben. Tips en oefeningen kunnen een wereld van verschil maken en weer ontspanning bij de baby en in het gezin brengen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders informatie en advies over allerlei opvoed- en opgroeionderwerpen, van mij en een gastspreker met speciale kennis en expertise. Maar er is ook veel ruimte om vragen te stellen en persoonlijke ervaringen met elkaar te delen. Er wordt niet alleen gepraat, we gaan ook praktisch aan de slag. Zo staat één bijeenkomst in het teken van communiceren, spelen en muziek maken met baby’s. En desgewenst kunnen ouders onder mijn leiding in een aantrekkelijke spelvorm met elkaar oefenen in opvoedsituaties”, vertelt Selma Dubbeld, gezinscoach en organisator van ‘Jij en je baby’.

Het globale programma per bijeenkomst

  • Bijeenkomst 1: de basisbehoeften van uw baby, top 5 van de meest gestelde opvoed- en verzorgingsvragen

  • Bijeenkomst 2: praten en spelen met uw baby, lichaamstaal, muziek op schoot

  • Bijeenkomst 3: dagindeling (rust, reinheid en regelmaat), vermindering van overmatig huilen en onrust, tijd vrijmaken om te ontspannen, babymassage

  • Bijeenkomst 4: combinatie zorg/werk, eigen kracht netwerk, ontspanning voor de ouder(s)

Informatie en aanmelden

De bijeenkomsten duren ieder twee uren en vinden één keer per twee weken plaats in Hollum. Zodra er acht of meer aanmeldingen zijn, begint er een bijeenkomstenreeks. De eigen bijdrage is € 7,50 per keer.

Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Selma Dubbeld, via telefoonnummer (0519) 346 728/06-307 44 827. Of per e-mail: selmadubbeld@hotmail.com

De bijeenkomsten ‘Jij en je baby’ worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ameland. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sonja Toonstra, medewerker Sociaal Domein via telefoonnummer (0519) 555 555.