Nieuwe bekostiging Specialistische Jeugdhulp Friesland

Boekje Nieuwe bekostiging  Specialistische Jeugdhulp Friesland

Vanaf 1 januari 2018 is in Fryslân een andere bekostiging voor jeugdhulp van kracht. De nieuwe bekostiging heeft gevolgen voor het werk van de wijk- en gebiedsteammedewerkers. Sociaal Domein Fryslân publiceerde het boekje ‘Nieuwe bekostiging  Specialistische Jeugdhulp in Friesland’ met informatie voor gebiedsteams en andere belanghebbenden.  

In het boekje komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Nieuwe bekostiging jeugdhulp, wat en waarom?
  • Wat betekent de nieuwe opzet voor het werk van het gebiedsteam?
  • De verschillen eerdere en nieuwe bekostiging in schema
  • Intake en verwijzen
  • Vragen & Antwoorden
  • Ondersteuningsprofielen
  • Ondersteuningsprofielen: intensiteiten en tarieven
  • Keuze Ondersteuningsprofiel

Wat verandert er?

De bestaande driehonderd producten worden vervangen door een indeling in een tiental profielen passend bij de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige/het gezin. Voorafgaand aan een verwijzing naar een specialistisch jeugdhulpaanbieder wordt eerst met de cliënt bepaald welke resultaten behaald zouden moeten worden. Afhankelijk daarvan zet de aanbieder binnen het gekozen profiel een bepaalde intensiteit voor de behandeling of begeleiding in. Dit ‘traject ’ omvat dan alles wat nodig is om de gewenst resultaten te behalen.

Wat betekent de nieuwe opzet voor het werk van het wijk- en gebiedsteam?

De nieuwe bekostiging heeft gevolgen voor het werk van de wijk- en gebiedsteammedewerkers. Zij zullen samen met de cliënt de gewenste resultaten zo moeten formuleren dat die ook te evalueren zijn. Wanneer specialistische jeugdhulp nodig is, is de gebiedsteammedewerker verantwoordelijk voor een verwijzing naar een aanbieder die aan de geformuleerde resultaten kan bijdragen. Daarbij is er één grote verandering: in de huidige systematiek onderzoekt de gebiedsteammedewerker met de cliënt de hulpvraag, en zoekt daarbij de zorgproducten die passend zijn. In de nieuwe opzet stelt het gebiedsteam op dezelfde wijze samen met de cliënt vast welke hulpvraag er is. Maar benoemt daarbij ook de te behalen resultaten en het profiel waarin de cliënt valt. Het is vervolgens aan de aanbieder om de inhoudelijke zorg zodanig samen te stellen en te organiseren dat die resultaten worden gehaald. Voor het gebiedsteam is er daarna een rol om als procesregisseur naast de cliënt te staan en te bewaken of de cliënt inderdaad de voor hem of haar belangrijke resultaten bereikt.

/download/2239-informatieboekje-resultaatbekostiging-jeugd-friesland-2018-sdf.pdf

Hulp nodig of vragen?