Training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

shame

Op donderdag 9 februari 2017 organiseert gemeente Ameland de 'Training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' voor professionals van organisaties die werken met kinderen en hun ouders/verzorgers op Ameland.

Wanneer: donderdag 9 februari 2017

Waar: gemeentehuis Ballum-Ameland

Inleiding

Per 1 juli 2013 is het voor organisaties die werken met kinderen en hun ouders/verzorgers verplicht te werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het doel van de wet Meldcode is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode biedt een concreet 5 stappenplan dat professionals ondersteunt bij signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

In deze training:

  • leert u de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te onderkennen
  • doet u kennis op over omvang, oorzaak en ernst van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • leert u wat de wettelijke stappen van de Meldcode zijn en wat de belemmeringen zijn om te melden
  • hoort u bij wie u terecht kunt voor steun bij vermoedens van kindermishandeling
  • leert u hoe en wanneer u ouders betrekt
  • hoort u welke ondersteunende instanties u kunt raadplegen en op welk moment; denk aan gemeentelijke wijk- of gebiedsteams, zorg- en adviesteams, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid/Veilig Thuis Friesland
  • leert u hoe u in de praktijk met de Meldcode kunt werken

Bea van den Burgh, van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, geeft deze training.

Meer informatie en aanmelden

Gebiedsteam Ameland, Rika de Jong. Telefoon (0519) 555 555