Veilig Thuis

dad mom fighting

Eén punt voor alle zorgen en vragen

Op 1 januari 2015 houden het huidige Avies en Meldpunt Kindermishandeling en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld op te bestaan. Zij gaan samen op in Veilig Thuis , een laagdrempelig meldpunt voor burgers en professionals voor vragen, adviezen en meldingen rondom huiselijk geweld en (vermoedens van) kindermishandeling. Veilig Thuis richt zich op jeugdigen en volwassenen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties, geeft advies, doet onderzoek op basis van de meldingen en verwijst door naar de juiste zorg.

Met de decentralisaties in het sociaal domein worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van Veilig Thuis. De werkwijze van de gemeenten kenmerkt zich door een integrale aanpak: één gezin, één plan. Daarom kunnen burgers en professionals straks bij één punt terecht met hun zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling.

Contactgegevens per 1 januari 2015

  • Veilig Thuis

Bezoekadres:
Tesselschadestraat 2 
Leeuwarden

Postadres:
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden

Telefoon: (0800)2000 of (058) 2333777
E-mail: veiligthuis@regiecentrumbv.nl

Hulp nodig of vragen?