Week tegen Kindermishandeling start 20 november!

No fun

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Wat is het thema dit jaar?

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’ omdat we samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie. Deel je zorg, betrek de ouders en het kind en werk samen. Het belangrijkste doel van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. In de Week stimuleren we partijen om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek.

Over welke vormen van kindermishandeling gaat de Week?

De activiteiten in de week kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Lees meer over kindermishandeling

Wanneer vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats?

Dit jaar vindt de week plaats van maandag 20 tot en met zondag 26 november.

Wat gebeurt er in de Week tegen Kindermishandeling?

Op maandag 20 november is de aftrapbijeenkomst, onder voorzitterschap van Dolores Leeuwin, met onder andere Kinderombudsman Margrite Kalverboer en ervaringsdeskundige Kim van Laar. Tijdens deze bijeenkomst wordt het onderzoek van de Kinderombudsman naar wat gemeenten doen aan de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld, gepresenteerd.

De Week tegen Kindermishandeling heeft een infrastructuur ontwikkeld, waarbij lokaal en regionaal activiteiten worden georganiseerd die te vinden zijn op deze site. In het activiteitenoverzicht vindt u verschillende activiteiten op lokaal niveau, georganiseerd door verschillende instanties die te maken hebben met kinderen die mogelijk mishandeld of misbruikt worden. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen, bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen, met aandacht voor: preventief handelen, gezinnen in beter beeld krijgen én samenwerken voor een duurzame oplossing.

Vanuit de Week wordt een (social media) campagne opgezet, gericht op professionals, zowel de signalerende als hulpverlenende professional. Het thema is samenwerken en verbinden. We laten voorbeelden zien van hoe je als professional die verbinding kunt leggen, met elkaar én met het gezin. De kernboodschap is 'Verbind voor een kind. Samen realiseren we de sterkste aanpak tegen kindermishandeling'.

Wat kan ik in aanloop naar de Week doen?

U kunt nu al helpen door in uw netwerk of op uw website een vooraankondiging van de Week tegen Kindermishandeling te plaatsen.  En meld vooral uw initiatief of project aan via deze site: activiteit aanmelden. Op deze site vindt u ook alle actuele informatie en de voorwaarden voor het aanmelden van uw activiteit.

Wat kan ik in de Week doen?

U kunt een activiteit organiseren, bijeenkomsten bijwonen en de Week onder de aandacht brengen via uw sociale media-accounts.

Wat levert de Week op?

Elk jaar is er extra veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. Zowel in de diverse (social) media als op heel veel locaties in het hele land. De Week dient als katalysator voor professionals om verbindingen te leggen en geïnspireerd te raken door voorbeelden van samenwerking. Kindermishandeling is een complex probleem en kun je als professional niet alleen oplossen. Daarom: verbind voor een kind. Samen realiseren we de sterkste aanpak tegen kindermishandeling.

Wie organiseert de Week tegen Kindermishandeling?

Sinds 2013 wordt op initiatief van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, de Week tegen Kindermishandeling georganiseerd. De eerste twee jaar heette de week anders: Week van Kinderen Veilig.  Tot en met 2016 was de organisatie van deze week ook bij de Taskforce belegd. Met het beëindigen van de werkzaamheden van de Taskforce hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie gevraagd om de organisatie van deze week op zich te nemen.

Bron: www.weektegenkindermishandeling.nl