Stelen

Stelen komt wel voor bij kinderen in de basisschoolleeftijd, ook al krijgen ze nu steeds meer besef van wat wel en niet mag. Het kan bijvoorbeeld gaan om thuis snoep of geld stelen, speelgoed van andere kinderen stelen, of iets stelen in een winkel.

Heb je een vraag?