Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

De allerbeste ouder Thema Wie is de allerbeste ouder?

  Wat zijn jouw mooiste jeugdherinneringen? En zitten die allemaal in je hoofd of zijn er ook foto's van? Mooie herinneringen maken is belangrijk, voor het moment zelf en voor later. Want uiteindelijk zijn het je herinneringen die bepalen hoe jij later terugkijkt op je jeugd. Gingen je vader en

Soms zijn we als ouder belast met de dingen die we zelf hebben meegemaakt in onze jeugd. Bijvoorbeeld omdat onze eigen ouders een probleem of een tra

Het is de grootste verantwoordelijkheid die je ooit zult hebben. Jij bent de basis. Wat jij je kind nu leert, is grotendeels bepalend voor de manier

Op woensdag 10 april om 19.30 uur is er in Ons Hol in Hollum een bijeenkomst over begeleid wonen. Op Ameland zijn er geen voorzieningen voor begeleid wonen. Of een dergelijke woonvorm gerealiseerd kan worden in onze gemeente is afhankelijk van de zorgbehoefte onder de Amelander bevolking, nu en in

Op dinsdag 26 maart 2019 van 13.00 tot 16.00 uur organiseert de gemeente een training over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals. Zij hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. Tijdens deze training van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid komen de volgende

Op dinsdag 2 april 2019 van 19.30 tot 21.30 uur organiseert Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Ameland de thema-avond 'Kind en (op)voeding' voor