Zorg Advies Team Ameland

fam

Zorg Advies Teams (ZAT's)

De samenwerking rond het kind  is op Ameland geregeld via Zorg Advies Teams (ZAT’s). De ZAT’s signaleren problemen en kunnen deze zo snel aanpakken. Voor elke leeftijdscategorie (0-4, 4-12, 12-17 en 17-23 jaar) zijn overleggen met een vast kernteam. Bij de overleggen zijn in ieder geval een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), een maatschappelijk werker en de coördinator Gebiedsteam aanwezig. Aangevuld met de kinderopvang, een leerplichtambtenaar of een intern begeleider of zorgcoördinator van de school. Het doel van de overleggen is: goede afstemming rond het kind en het gezin. Zo nodig kan het kind dan naar de juiste hulpverlener worden doorverwezen. Vanzelfsprekend gaat dit alles in overleg met de ouders.

De ZAT’s zijn onderdeel van gebiedsgericht werken op Ameland: de samenwerking van professionals van verschillende instellingen die werken in het sociaal domein op Ameland.

De kernteamleden zijn:

Joke Beekema - JGZ verpleegkundige (-9 maanden-4 jaar)
Tel. (088) 229 98 07 - j.beekema@ggdfryslan.nl

Hillie van den Brug - Jeugdarts (-9 maanden-12 jaar)
Tel. (088) 229 95 64 - h.vdbrug@ggdfryslan.nl

Franciske de Vries - Jeugdverpleegkundige (12-19 jaar)
Tel. (088) 229 99 02 - f.devries@ggdfryslan.nl

Veerle Heeren - Jeugdarts (12-19 jaar)
Tel. (088) 229 94 67 - v.heeren@ggdfryslan.nl

Rika de Jong - Coördinator Gebiedsteam 
Tel. (0519) 555 555 - gebiedsteam@ameland.nl

Karin Schoenmaker - Medewerker Gebiedsteam
Tel. (0519) 555 555 - gebiedsteam@ameland.nl

Karen van Hoek    -   Medewerker Gebiedsteam
Tel. (0519) 555 555 - gebiedsteam@ameland.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Zorg Advies Teams? Neem dan contact op met Rika de Jong, coördinator Gebiedsteam Ameland, via telefoonnummer (0519) 555 555.

Hulp nodig of vragen?