Plusklas voor hoogbegaafde Amelander kinderen

School

Op Ameland is een samenwerking tussen de Koningin Wilhelminaschool, de Kardinaal de Jongschool, ‘t Ienster en de Schakel gestart.

Op basis van de visie die de basisscholen op Ameland hebben over het omgaan met verschillen is het idee ontstaan om voor slimme, meer- of hoogbegaafde leerlingen een Plusklas te starten. Alle scholen willen in het kader van passend onderwijs dat elke leerling optimaal gebruik kan maken van de onderwijsvoorziening en alle ondersteuningen krijgt die daarbij geboden kan worden. Echter gezien de omvang van de scholen lukt dat niet alleen. Door samen te werken kunnen de Amelander basisscholen de meer- en hoogbegaafde kinderen de Plusklas aan bieden.

Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben een ander denkniveau en komen in de klas niet altijd tot hun recht. Dat is jammer omdat dit op de lange termijn kan leiden tot onderpresteren, faalangst of verminderd plezier in school. Het doel van de Plusklas op Ameland is om deze leerlingen iets extra’s te bieden en in te spelen op hun onderwijsbehoeften.

In de Plusklas kunnen 5 tot 10 slimme leerlingen van groep 5 tot en met 8 van alle basisscholen hun leerstof verdiepen en verrijken. Er wordt vanaf 10 april op woensdagochtend, onder leiding van leerkracht Johann Janssen, op de Schakel in Hollum gewerkt aan onder andere hoe je kunt leren, kritisch en creatief moet denken, hoe je kunt plannen, leren onderbouwde keuzes maken, samenwerken en filosoferen. Maar het houdt niet op op de woensdagochtend, ook op de eigen school van de leerling kan er verder gewerkt worden aan hun eigen project.

De ouders en leerkrachten van de Plusklas leerlingen worden actief betrokken bij de leerdoelen en de begeleiding.

Voor de komende vier jaar hebben de scholen en gemeente Ameland geld vrij kunnen maken voor het opstarten en inbedden van een Plusklas op Ameland. Er zal in opdracht van de scholen regelmatig bekeken worden of Plusklas de leerlingen goed gebruik maken van de aangeboden extra’s en de leerlingen met meer plezier naar school gaan.

Bron: Nieuwe Dockumer Courant, 9 april 2019